آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

طرحی از یک طرد: کلّیاتی پیرامون کارگران ساختمانی | محمد غزنویان

  خوانش این متن تقدیم می شود به «ارسلان چراغی لیاولی»، کارگر ساختمانی ای که تمام شد… «او مثل یک آدم راه نمی رفت. به یک آدم شباهت نداشت. کاریکاتوری … به خواندن ادامه دهید

اوت 25, 2013 · بیان دیدگاه

 چرا امام زمان ظهور خواهد کرد؟  از یک دیدگاه مارکسیستی                خالد احمدپور برای ما که در ایران زندگی می کنیم، ماه­های اخیر سرشار … به خواندن ادامه دهید

ژوئن 22, 2011 · ۱ دیدگاه

مشاهداتی در باب  جنبش کارگری مصر و وضعیت طبقه کارگر صدایی به گوش می رسد… نوای از هم گسستن زنجیرهای به هم تنیده فرودستان در سرزمین های نکبت زده پیرامونی…در … به خواندن ادامه دهید

مه 16, 2011 · بیان دیدگاه