آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

گفتگو با ماهینور المصری، از فعالین سوسیالیست انقلابی درباره وقایع اخیر مصر پس از قیام سی اُم ژوئن|پریسا نصرآبادی

  توضیح: ماهینور المصری وکیل دادگستری، فمینیست و از اعضای سازمان سوسیالیست های انقلابی در شهر اسکندریه است که از آغاز روند انقلابی در مصر به طور مستمر فعالیت جدّی … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 16, 2013 · بیان دیدگاه

تاریخ آلترناتیو: مرام ضدّ اشتراکی

مرام ضدّ اشتراکی امیر آصفیان در تمام تاریخ معاصر ایران و با رشد و قدرت یابی تفکر کمونیستی و مبارزات کارگری، حکومتها در برابر این کنشها و کوششها صف آرایی … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه

سیاست روز آلترناتیو: گفتگوی آلترناتیو با یکی از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکّل های کارگری

گفتگوی آلترناتیو با یکی از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکّل های کارگری به بهانه دستگیری های اخیر آلترناتیو: در آخرین مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه

مصاحبه اختصاصی نشریه آلترناتیو با کارولینا زاپاتا از رهبران جنبش دانشجویی نوین شیلی توضیح: 11 سپتامبر 1973 چیزی بیش از سال روز کودتای پینوشه بر علیه دولت آلنده است. این … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · ۱ دیدگاه