آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

استراتژی آلترناتیو: میر (جنبش چپ انقلابی شیلی) یک الگوی راهبردی

میر (جنبش چپ انقلابی شیلی)  یک الگوی راهبردی مقدمۀ آلترناتیو دهه‌های 1945-1917 (از انقلاب روسیه تا پایان جنگ جهانی دوم) و 1980-1958 (از انقلاب کوبا تا آغاز دهۀ شوم 1980) یعنی … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 3, 2012 · بیان دیدگاه

مصاحبه اختصاصی نشریه آلترناتیو با کارولینا زاپاتا از رهبران جنبش دانشجویی نوین شیلی توضیح: 11 سپتامبر 1973 چیزی بیش از سال روز کودتای پینوشه بر علیه دولت آلنده است. این … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · ۱ دیدگاه