آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

بی پای‌پوش می‌توان از کویر گذشت؛ بی ستاره هرگز…. مهرنوش میرسعیدی اسپارتاکوس جنوب نگاهی به زندگی و مبارزات الله‌قلی جهانگیری       در بیست و چهارم بهمن ماه 1362 … به خواندن ادامه دهید

مه 16, 2011 · بیان دیدگاه

مارکسیست‌ها و مسأله ی «شرق‌ زدگی» در ایران؛  دو برخورد، شش نکته (مروری بر نوشته های انتقادی امیر پرویز پویان و منصور حکمت در خصوص آل احمد و آل احمدهای … به خواندن ادامه دهید

مه 16, 2011 · بیان دیدگاه

مشاهداتی در باب  جنبش کارگری مصر و وضعیت طبقه کارگر صدایی به گوش می رسد… نوای از هم گسستن زنجیرهای به هم تنیده فرودستان در سرزمین های نکبت زده پیرامونی…در … به خواندن ادامه دهید

مه 16, 2011 · بیان دیدگاه

سماجت انقلاب: موش کور و لوکوموتیو دانیل بن سعید برگردان: ستاره وارشخوب گفتی، ای موش کور! چگونه می‌توانی بدین سرعت زیر‌زمین کارکنی؟ نقب کَنِ شایسته ای هستی! (ویلیام شکسپیر، هملت) * دوست … به خواندن ادامه دهید

مه 9, 2011 · بیان دیدگاه

          سرمقاله آلترناتیو  کریس هارمن در مقاله‌ای تحت عنوان مطبوعات انقلابی (1984)* به این واقعیت اشاره می‌کند که هر انقلاب واقعی دربرگیرنده توده مردمی است که از … به خواندن ادامه دهید

مه 9, 2011 · بیان دیدگاه