آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

سرمقاله آلترناتیو:

سرمقاله من نمی دانم محرومان در این جهان چگونه زندگی می کنند؟! نمی دانم چرا تا به حال قیام نکرده اند؟! نمی دانم چرا دست ها را به هم و … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه

سیاست روز آلترناتیو: چرا به یک جنبش مقاومت ضد فاشیستی در ایران نیاز داریم؟

چرا به یک جنبش مقاومت ضد فاشیستی در ایران نیاز داریم؟ مهرنوش میرسعیدی     «راستی را که به دورانی سخت ظلمانی عمر می گذرانیم… .«  جهانی سراسر تشویش و فلاکت. … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه

سیاست روز آلترناتیو: گفتگوی آلترناتیو با یکی از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکّل های کارگری

گفتگوی آلترناتیو با یکی از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکّل های کارگری به بهانه دستگیری های اخیر آلترناتیو: در آخرین مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه

سیاست روز آلترناتیو: انتخابات فرانسه: رعدی در آسمان بی ابر

انتخابات فرانسه: رعدی در آسمان بی ابر هوشنگ سپهر کم نبودند مفسران و تحلیل گران سیاسی در اردوگاه چپ  که از پیروزی فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست در انتخاب  رئیس … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه

سیاست روز آلترناتیو: نگذارید لوپن نماینده ی اپوزیسیون باشد

نگذارید لوپن نماینده ی اپوزیسیون باشد کریستینا پوپَن، فرانسوا سابادو برگردان: آرمان مفخّم سارکوزی شکست خورده است. این نتیجه ی تاثیرگذاری ست و ما نیز از آن خوشحالیم. ما باید … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه

سیاست روز آلترناتیو: جبهه ی ملی: پیشرفت قابل ملاحظه خطری که باید با آن به مبارزه برخاست

جبهه ی ملی: پیشرفت قابل ملاحظه خطری که باید با آن به مبارزه برخاست ایوان لُومِتق برگردان: آرمان مفخّم راست افراطی از نظر تعداد آرا در حال رشد است. این … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه