آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

تزهای مقاومت دانیل بن‌سعید برگردان: ستاره وارش آلترناتیو: متن زیر نوشته‌ای است از دانیل بن‌سعید که برای نشریه‌ی ”ویِنتو سور“ به نگارش در آمده است. این نوشته تلاش جسورانه ای … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · بیان دیدگاه

لنین و سیاست : جهش! جهش! جهش! دانیل بن سعید برگردان: شایان ستوده هانا آرنت دلواپس محو کامل سیاست از صحنه جهان بود. قرنی که گذشت چنان فجایعی را به … به خواندن ادامه دهید

ژوئن 22, 2011 · بیان دیدگاه

سماجت انقلاب: موش کور و لوکوموتیو دانیل بن سعید برگردان: ستاره وارشخوب گفتی، ای موش کور! چگونه می‌توانی بدین سرعت زیر‌زمین کارکنی؟ نقب کَنِ شایسته ای هستی! (ویلیام شکسپیر، هملت) * دوست … به خواندن ادامه دهید

مه 9, 2011 · بیان دیدگاه