آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

طرحی از یک طرد: کلّیاتی پیرامون کارگران ساختمانی | محمد غزنویان

  خوانش این متن تقدیم می شود به «ارسلان چراغی لیاولی»، کارگر ساختمانی ای که تمام شد… «او مثل یک آدم راه نمی رفت. به یک آدم شباهت نداشت. کاریکاتوری … به خواندن ادامه دهید

اوت 25, 2013 · بیان دیدگاه

بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز…

نگاهی به زندگی و مبارزات سید مرتضی حجازی نخستین جان باخته جنبش کارگری-کمونیستی ایران ( 1281-1307) مهرنوش میرسعیدی » سید مرتضی حجازی، اهل تهران، از طفولیت وارد چاپخانه شده پانزده … به خواندن ادامه دهید

اوت 1, 2013 · بیان دیدگاه

مشاهداتی در باب  جنبش کارگری مصر و وضعیت طبقه کارگر صدایی به گوش می رسد… نوای از هم گسستن زنجیرهای به هم تنیده فرودستان در سرزمین های نکبت زده پیرامونی…در … به خواندن ادامه دهید

مه 16, 2011 · بیان دیدگاه