آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

استراتژی آلترناتیو: از جنگ نامنظم شهری تا سازمان

از جنگ نامنظم شهری تا سازمان دهی شهری (بخش اول) مهیار بختیاری تهران مرعوب با صدای تیری که در کاکو رها شد، سرهایی در تهران از گریبان بر کشیده شد … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه

مروری بر زندگی و مبارزات فرمانده کبیر فدایی خلق، سیامک اسدیان

بی پای پوش می توان از کویر گذشت بی ستاره هرگز…. کاشکی ”اسکندر“ی پیدا شود… مروری بر زندگی و مبارزات فرمانده کبیر فدایی خلق، سیامک اسدیان (اسکندر) تیمور پیروانی مهم … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · 2 دیدگاه

تاریخ آلترناتیو: کوتاه درباره رفیق جان‌باخته توکل اسدیان

رفیق جان‌باخته توکل اسدیان؛ ققنوسی در آتش (برگزیده‌هایی از نوشته‌های محمد اعظمی و هوشنگ در مورد رفیق توکل) توضیح: متاسفانه برای این بخش به زندگی نامه مناسبی از رفیق جان … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه