آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

رودی دوچکه: یک بیوگرافی کوتاه

رودی دوچکه Rudi Dutschke آلفرد ویلی رودی دوچکه (Rudi Dutschke) مشهور  به رودی دوچکه و رودی سرخ، از رهبران و پیشگامان جنبش دانشجویی آلمان در دهه‌ی شصت میلادی بوده است. … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه

سرمقاله … زنده باد چه؟ بند اول- پیش از دستور: بیانیه رفقا! با توجه به این که کارخانه تولید لوازم هوانوردی Sud در نانت دو روز است که توسط کارگران … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · بیان دیدگاه

مصاحبه اختصاصی نشریه آلترناتیو با کارولینا زاپاتا از رهبران جنبش دانشجویی نوین شیلی توضیح: 11 سپتامبر 1973 چیزی بیش از سال روز کودتای پینوشه بر علیه دولت آلنده است. این … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · ۱ دیدگاه

 نقش در حال تغییر دانشگاه بورژوایی ارنست مندل برگردان: شهرام شفق برگرفته از نشریه سوسیالیت شماره 4 مقدمه: ارنست مندل که در سال 1995 در سن 72 سالگی در شهر … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · بیان دیدگاه

  بازخوانی نظرات الکس کالینیکوس در مورد جنبشی دانشجویی علی عطارپور الکس کالینیکوس عضو کمیته مرکزی و از  نظریه پردازان حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا در مقاله‌ای تحت عنوان ”جنبش دانشجویی … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · بیان دیدگاه

کار ذهنی و کار یدی: دانش و قدرت نیکوس پولانزاس برگردان: مائده اعطا آلترناتیو: نیکوس پولانزاس، مارکسیست شهیر و نظریه پرداز دولت اصالتاً یونانی بود اما بیشتر عمر خود را … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · بیان دیدگاه