آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

ترجمه آلترناتیو: آیا انقلاب جهانی امکانپذیر است؟ تونی کلیف

آیا انقلاب جهانی امکان پذیر است؟ تونی کلیف امروز طبقه کارگر صنعتی در کره جنوبی بزرگ تر از طبقه کارگر جهانی در سال 1883 یعنی زمانی است که مارکس مرد. … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه

ترجمه آلترناتیو: مارکسیزم و دموکراسی

مارکسیزم و دموکراسی تونی کلیف سوسیالیست های ترکیه ای که دوستان من هستند به من می گویند که باوری عمومی در ترکیه وجود دارد که اگر کشور به اتحادیه اروپا … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 3, 2012 · بیان دیدگاه

ترجمه آلترناتیو: انقلاب دموکراتیک یا انقلاب سوسیالیستی؟

انقلاب دموکراتیک یا انقلاب سوسیالیستی؟ تونی کلیف در تمام کشورهایی که در آن­ها دموکراسی سیاسی وجود ندارد یعنی کشورهایی که تحت حکم­فرمایی سلطنت مطلقه، ارتش، فاشیزم یا قدرت­های امپریالیست خارجی … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 15, 2012 · بیان دیدگاه