آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز…

نگاهی به زندگی و مبارزات سید مرتضی حجازی نخستین جان باخته جنبش کارگری-کمونیستی ایران ( 1281-1307) مهرنوش میرسعیدی » سید مرتضی حجازی، اهل تهران، از طفولیت وارد چاپخانه شده پانزده … به خواندن ادامه دهید

اوت 1, 2013 · بیان دیدگاه

تاریخ آلترناتیو: مرام ضدّ اشتراکی

مرام ضدّ اشتراکی امیر آصفیان در تمام تاریخ معاصر ایران و با رشد و قدرت یابی تفکر کمونیستی و مبارزات کارگری، حکومتها در برابر این کنشها و کوششها صف آرایی … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه

تاریخ آلترناتیو: کوتاه درباره رفیق جان‌باخته توکل اسدیان

رفیق جان‌باخته توکل اسدیان؛ ققنوسی در آتش (برگزیده‌هایی از نوشته‌های محمد اعظمی و هوشنگ در مورد رفیق توکل) توضیح: متاسفانه برای این بخش به زندگی نامه مناسبی از رفیق جان … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه

تاریخ آلترناتیو:آرام اما خروشان (نگاهی به زندگی و مبارزات رفیق جان‌باخته، فرمانده کبیر، بهرام آرام

بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز… آرام اما خروشان (نگاهی به زندگی و مبارزات رفیق جان‌باخته، فرمانده کبیر، بهرام آرام) تیمور پیروانی رفیق جان‌باخته، فرمانده … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 3, 2012 · ۱ دیدگاه

بی پای‌پوش می‌توان از کویر گذشت؛ بی ستاره هرگز…. مهرنوش میرسعیدی اسپارتاکوس جنوب نگاهی به زندگی و مبارزات الله‌قلی جهانگیری       در بیست و چهارم بهمن ماه 1362 … به خواندن ادامه دهید

مه 16, 2011 · بیان دیدگاه