آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

سرمقاله آلترناتیو:

سرمقاله من نمی دانم محرومان در این جهان چگونه زندگی می کنند؟! نمی دانم چرا تا به حال قیام نکرده اند؟! نمی دانم چرا دست ها را به هم و … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه

سیاست روز آلترناتیو: نگذارید لوپن نماینده ی اپوزیسیون باشد

نگذارید لوپن نماینده ی اپوزیسیون باشد کریستینا پوپَن، فرانسوا سابادو برگردان: آرمان مفخّم سارکوزی شکست خورده است. این نتیجه ی تاثیرگذاری ست و ما نیز از آن خوشحالیم. ما باید … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه

سیاست روز آلترناتیو: جبهه ی ملی: پیشرفت قابل ملاحظه خطری که باید با آن به مبارزه برخاست

جبهه ی ملی: پیشرفت قابل ملاحظه خطری که باید با آن به مبارزه برخاست ایوان لُومِتق برگردان: آرمان مفخّم راست افراطی از نظر تعداد آرا در حال رشد است. این … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 29, 2012 · بیان دیدگاه