آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

استراتژی آلترناتیو: از جنگ نامنظم شهری تا سازمان

از جنگ نامنظم شهری تا سازمان دهی شهری (بخش اول) مهیار بختیاری تهران مرعوب با صدای تیری که در کاکو رها شد، سرهایی در تهران از گریبان بر کشیده شد … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه

استراتژی آلترناتیو: گرامشی در برابر اروکمونیزم، کریس هارمن

گرامشی در برابر اروکمونیزم – بخش نخست کریس هارمن نشریه سوسیالیزم بین الملل، سری اول، شماره 98، می 1977 برگردان: الف. احمد آلترناتیو: آنتونیو گرامشی، رهبر و نظریه پرداز حزب … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 27, 2012 · بیان دیدگاه

استراتژی آلترناتیو: میر (جنبش چپ انقلابی شیلی) یک الگوی راهبردی

میر (جنبش چپ انقلابی شیلی)  یک الگوی راهبردی مقدمۀ آلترناتیو دهه‌های 1945-1917 (از انقلاب روسیه تا پایان جنگ جهانی دوم) و 1980-1958 (از انقلاب کوبا تا آغاز دهۀ شوم 1980) یعنی … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 3, 2012 · بیان دیدگاه