آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

بایگانی دسته‌ها: آلترناتیو شماره ششم ، حمید اشرف ، خسرو شاکری

نامه آقای خسرو شاکری به آلترناتیو در مورد کتاب حمید اشرف: آمیزه ی سرود و فلز آقای تیمور پیروانی! در کتاب اینترنتی که به نام تاریخ آلترناتیو منتشر کرده­اید و … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · بیان دیدگاه

توضیحات آلترناتیو در مورد نامه آقای خسرو شاکری در باره کتاب حمید اشرف: آمیزه سورد و فلز در بخشی از کتاب ”حمید اشرف؛ آمیزۀ سرود و فلز“، اشاره ای به … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 25, 2011 · بیان دیدگاه