آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

درباره دخالتگری در سوریه |طارق علی|برگردان: شهرام.ش

هدف «جنگ محدود» چندان که توسط ایالات متّحده و خدمت‌گزاران اروپایی اش طرح ریزی شده، بسیار ساده است. رژیم سوریه به آرامی داشت کنترل خود بر کشور علیه مخالفین مسلّح … به خواندن ادامه دهید

آگوست 30, 2013 · بیان دیدگاه

طرحی از یک طرد: کلّیاتی پیرامون کارگران ساختمانی | محمد غزنویان

  خوانش این متن تقدیم می شود به «ارسلان چراغی لیاولی»، کارگر ساختمانی ای که تمام شد… «او مثل یک آدم راه نمی رفت. به یک آدم شباهت نداشت. کاریکاتوری … به خواندن ادامه دهید

آگوست 25, 2013 · بیان دیدگاه

نشر آلترناتیو منتشر کرد:

نظام مزدبری فریدریش انگلس برگردان: نیکو پورورزان برای دریافت کتاب اینجا را کلیک کنید  

آگوست 4, 2013 · بیان دیدگاه

بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز…

نگاهی به زندگی و مبارزات سید مرتضی حجازی نخستین جان باخته جنبش کارگری-کمونیستی ایران ( 1281-1307) مهرنوش میرسعیدی » سید مرتضی حجازی، اهل تهران، از طفولیت وارد چاپخانه شده پانزده … به خواندن ادامه دهید

آگوست 1, 2013 · بیان دیدگاه