آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

پراکسیسِ امید و طاقِ بلند آرزو؛ خوانش مارکسی از مفهوم هگلی|محمد غزنویان

آرزو بر جوانان عیب نیست برخی از گزاره ها یا حتی احکام «عقل سلیم»(1) با رخنه در زیرین ترین رسوبات ذهن، آرام و رندانه ادوار تاریخ را طی کرده اند … به خواندن ادامه دهید

ژوئن 20, 2013 · بیان دیدگاه

کادر: کانفورمیست

کانفورمیست__________من یک انسان نو ام، آن قدر نو که دیرزمانی ست که دیگر فاشیست نیستممن خیلی حسّاس و نوع دوستم و شرق شناس قدیم ها طرفدار جنبش اعتراضی سال 68 … به خواندن ادامه دهید

ژوئن 12, 2013 · بیان دیدگاه

جنبش توده ای دولت اردوغان را به چالش می گیرد

 جنبش توده ای دولت اردوغان را به چالش می گیرد گزارشی از سوسیالیست های آلترناتیو ترکیه برگردان: فریدا صفایی    دیسک(DISK) ، کنفدراسیون سندیکاهای انقلابی ترکیه، که اتحادیه‌ای دارای حدود … به خواندن ادامه دهید

ژوئن 5, 2013 · بیان دیدگاه