آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

چهل + ده توصیه مفید برای آنتی کمونیست ها

چهل + ده توصیه مفید برای آنتی کمونیست ها (راهنمای عملی مبارزه با کمونیزم (100% تضمینی) نویسنده: جِی. اسلاویانسکی برگردان: مهرنوش میرسعیدی 1- دائما بر این امر پافشاری کنید که مارکسیسم بی­اعتبار … به خواندن ادامه دهید

مه 28, 2013 · بیان دیدگاه

سیاست مقدورات علیه سیاست امید

سیاست مقدورات علیه سیاست امید پریسا نصرآبادی ارزیابی بحران ساختاری جمهوری اسلامی در چارچوب منازعات جاری حول مسئله انتخاباتْ قابل حلّ و فصل نیست، که یک نیروی سیاسی جدّی چپ … به خواندن ادامه دهید

مه 28, 2013 · بیان دیدگاه

گزارش از خاک استکهلم

گزارش از خاک استکهلم   پریسا نصرآبادی| پردیس رحمان فرد   پرچم سیاه در سواحل امن اسکاندیناوی برافراشته شده است. دریای دولت های رفاه در این کشورها طوفانی است. بحران … به خواندن ادامه دهید

مه 28, 2013 · بیان دیدگاه

بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز… : شهدای خرداد

 شهدای جنبش نوین کمونیستی در 8 خرداد رفیق حسن رومینا و  رفیق شهید مینا طالب‌زاده مهرنوش میرسعیدی   رفیق حسن رومینا دانشجوی مدیریت بازرگانی بود و احتمالا در همین مقطع … به خواندن ادامه دهید

مه 28, 2013 · بیان دیدگاه

بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز… : شهدای خرداد

شهدای جنبش نوین کمونیستی در 5 خرداد رفیق نادر شایگان شام اسبی مهرنوش میرسعیدی   رفیق نادر شایگان شام‌اسبی در 24 دی 1324 در یک خانوادۀ پرولتری و سیاسی متولد … به خواندن ادامه دهید

مه 28, 2013 · بیان دیدگاه

بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز… : شهدای خرداد

شهدای جنبش نوین کمونیستی در 3 خرداد فرماندۀ چریک فدایی خلق، رفیق اسکندر صادقی‌نژاد مهرنوش میرسعیدی   فرمانده چریک فدایی خلق، رفیق شهید اسکندر صادقی‌نژاد در سال 1319 در خانواده‌ای … به خواندن ادامه دهید

مه 28, 2013 · بیان دیدگاه

بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز… : شهدای خرداد

شهدای جنبش نوین کمونیستی در 1 خرداد: چریک‌های فدایی شهید، رفقا سلیمان پیوسته حاجی‌محله و رفعت معماران بنام مهرنوش میرسعیدی   چریک فدایی شهید، رفیق سلیمان پیوسته حاجی‌محله در روستای … به خواندن ادامه دهید

مه 28, 2013 · ۱ دیدگاه