آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

ویژه نامه آلترناتیو

دربارۀ زندگی‌آفرینی مرگ تیمور پیروانی اینک بترسی از من  که من، با سپاهِ رفتگان آمده‌ام، با جوشِ خونِ شهیدان؛ آری، بترسید از من که من، با نیرویِ مرگ به جنگ … به خواندن ادامه دهید

آوریل 2, 2012 · بیان دیدگاه

ویژه نامه آلترناتیو

تیغ انقلاب و حُلقوم دیکتاتوری بحثی دربارۀ اهمیت و ضرورت خشونت انقلابی بایرام عبدی شما که آرزو می‌کنید حقیقت بر روی لبان نمایندگان فرانسه فاقد قدرت باشد، چه می‌خواهید؟ شک … به خواندن ادامه دهید

آوریل 2, 2012 · بیان دیدگاه

ویژه نامه آلترناتیو

در دفاع از نسل جوان مارکسیست در ایران و (بررسی علائم روان‌پریشی(1) در برخی از تبعیدیان سیاسی؛ با تاکید بر نمونۀ موردی بهمن شفیق) بهزاد جعفرپور در حال تهیه مطالب … به خواندن ادامه دهید

آوریل 2, 2012 · 2 دیدگاه

ویژه نامه آلترناتیو

از کمونیسم تا کانسیومریسم در حاشیۀ تقویم ”انقلابیون“ برهنه سحر بادرودی تقویم برهنگی ای که اخیرا توسط تعدادی از ”انقلابیون“ برهنه(!) در نقاط گوناگون جهان تهیه و منتشر شده است … به خواندن ادامه دهید

آوریل 2, 2012 · ۱ دیدگاه

ویژه نامه آلترناتیو

نکاتی در باب تقویم برهنگی آلترناتیو مهتاب صدقی خش اول: کوتاه در باب فلسفه حیات و ممات، یا چرا نباید از اندیشیدن به زندگی و مرگ هراسید؟ در غرب دو … به خواندن ادامه دهید

آوریل 2, 2012 · بیان دیدگاه

ویژه نامه آلترناتیو

برهنگی، جوامع و دولت های مدرن آرمین نیکنام اول) هگل به عنوان یکی از شناخته ترین فلاسفه ی پس از روشنگری جامعه را با ترکیب »جامعه ی ارگانیک« تعریف می … به خواندن ادامه دهید

آوریل 2, 2012 · بیان دیدگاه